Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

0260 c618 500
Reposted fromashedaway ashedaway

December 19 2014

December 02 2014

musician
Patrzę na stare zdjęcia i to rodzi uśmiech straszny..
— Sulin-"jedna minuta"
Reposted fromhypnotic8 hypnotic8
musician
1550 3fda
Reposted frommaive maive
musician
Wszystko, co czyni człowiek, czyni z tęsknoty za lepszym życiem. Albo z protestu moralnego. 
— M. Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna
musician
3601 2a4c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy

November 10 2014

musician
Myślę, że idea dzieła 'ukończonego' jest fikcją. Wydaje mi się, że człowiek przez całe życie pracuje nad jednym obrazem, nad jedną rzeźbą. Pytanie kiedy się zatrzymać, należy do sfery moralnej.
— Barnett Newman
Reposted fromroxanne roxanne
musician
Play fullscreen
Świt w więzieniu mego ciała
Budzę się
Czuję jak me serce więźnia
Tłoczy krew, żeby wstać, żeby iść, żeby żyć

Kiedy ziemia drży
Drży też serce me
Kiedy płacze ktoś krzywdzony
Płaczę też

Trzeba wstać, otrzeć łzy, trzeba żyć
Reposted fromewkie ewkie

November 02 2014

musician
Play fullscreen
Reposted fromla-luna la-luna
musician
musician
0452 ac97 500
Reposted fromhermina hermina
musician
1207 254d
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel
musician
1630 ad6a 500
Reposted fromsajner sajner

October 26 2014

musician
Reposted frommaoam maoam vialeksandra leksandra
musician
8682 a893

October 21 2014

musician
2152 8215 500
musician
musician
musician
0939 757a
Reposted fromFloyds Floyds
musician
0940 c80e
Reposted fromFloyds Floyds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl